Vassor jordregisterby består av bydelarna:

Vassor, Södra Vassor, Kuni, Hagnäs, Rönnvik och Mälsor. Alf Grop har gjort kartan


 

 

 


Vassor i början av 1000-talet.

(10 m nivån enl. karta på http://kartta.vaasa.fi/...)

 

Under 1200-talet borde landhöjningen ha gjort det möjligt att bo året om på Öijens sluttning mot Lillön. Sedan så många bosatt sig på ön, som kallades Vassor, att de gemensamt kunde hävda gränser mot de omgivande byarna tog "Storvassor" småningom form. Råtvister förekom ständigt. En av de äldsta kända gällde en Lillkyrobo som huggit törved (för tjärbränning) i Bastuholmen på Vassorbornas sida om rån. I häradsrättens protokoll hänvisades till ett dokument om rådragning från år 1473. Vassorbönderna vann tvisten. Tvister om rådragningar där grannarna hänvisade till gammal hävd var vanliga. Motpart var Saarenpää, Staversby, Kvevlax, Österhankmo och inte minst Kärklax som ansåg att Vassorbönderna gjort intrång på deras marker.

Redan 1547 hade Vassor tolv husbönder enling en skattelängd uppgjord av prästerskapet i Mustasaari.

Läs mera om hur Vassor uppstod i Vassor bys historia I och i Vassor bys historia III.