Köp åt dig själv eller ge en bestående gåva. Våra böcker finns nu till försäljning förutom Vassor bys historia I och II som är slutsålda.

Vassor bys historia del III, 20 € (tidigare 40 €).   Vassor bys historia del IV, 20 € (tidigare 30 €).   Kvevlaxbygden - om byyan å ho vi segär, 20 € (tidigare 30 €).  Kontakta Alf Grop tel. 0505383846 eller någon i historiekommittén.


Vassor bys fotoarkiv

Torsten Rabb började på 1980-talet, tillsammans med historiekommittén, samla och identifiera gamla foton i Vassor. Tack vare Hembygdsförbundet och Webbhuset har vi fått tillgång till ett användarvänligt sökprogam som nu finns på internet på adressen vassor.fi. Det är alltså ett 40-årigt projekt som resulterat i 2100 bilder som nu finns tillgängliga för en större allmänhet. Varsågod! 

De ca 1300 foton som Torsten Rabb samlat åren 1980 - 2012 finns som pappersbilder i Riksarkivet i Vasa. Arkivets namn är Vassor bys fotoarkiv och är tillgängligt för intresserade. Dessa foton är inskannade och införda i ett register med korta beskrivningar av varje foto. Förutom dessa finns i registret ca 1800 foton som tillkomit senare och finns i enbart digital form.

Det är mångårigt arbete som ligger bakom registret i den form det har nu. Torsten Rabb har gjort grundarbetet tillsammans med olika arbetsgrupper som jobbat med identifiering. De senaste åren har digitaliseringen skett och nu i början av år 2021 kom sökmöjligheter ut på nätet i programmet Katalogen. Så långt det står i vår förmåga skall vi försöka få ett så rätt och användbart register som möjligt. Nu finns i registret något över 3130 bilder (mars 2023).

Rättslig grund (punkt 4. i GDPR): Intresseavvägning är grund för publicering av foton med namn och i vissa fall födelstid. Fotoarkivet kompletterar de uppgifter om Vassor by som finns i de fyra historieböckerna som getts ut. De uppgifter som finns i registret över de bilder som finns i Vassor bys fotoarkiv är uppgifter som: 1. är nödvändiga för att identifiera personer på bilder där de flesta är från första halvan av 1900-talet. 2. är nödvändiga för att få fram originalfoton. 3. är nödvändiga för att ange när ett fotografi är taget. 4. är nödvändiga för att skilja åt personer med samma namn.

Samtycke har erhållits då fotografierna överlåtits till arkivet. I händelse av att fotografens namn är känt bör namnet nämnas vid publicering.

Uppgifterna i registret avlägsnas eller ändras om den registrerade eller efterkommande till den registrerade så anser

Vassor bys historiekommitté, genom Viking Åberg, upprätthåller registret. Ring 0503654468 eller mejla "viking.aberg@netikka.fi" om du har kommentarer eller önskemål.

I tidskriften Hembygden nr 1/2021