Alla är vi Örnar

På Örn hemman har vi Maria Eriksdotter Örn som 1725 gifter sig med Erik Tomasson från Voitby. De fick enligt en osäker uppgift 12 barn av vilka två nådde vuxen ålder. Av Maria och Eriks ättlingar har jag i mitt register 3130 personer. Det finns släkter i byn som inte finns bland dessa men många är de inte. (Viking)

Klicka här får du en lista på ättlingarna